Deep ploughing | Fendt 936 vario | Van Werven diepploegen / Deep plowing

Grondverzetbedrijf Van Werven uit Oldebroek aan het diepploegen in de Flevopolder met Fendt 936 vario en Panter diepploeg. Diepliggende grondlagen worden naar boven geploegd om de grond geschikt te maken voor andere gewassen en beter bewerkbaar te maken. Contractor Van Werven of Oldebroek , The Netherlands seen busy with deep ploughing in the Flevopolder, using a Fendt 936 vario and a Panter deep plough. The top layer of clay soil is ploughed under and the lighter sand and peat soil is brought to the surface to make the land more suitable for other crops and easier to work on.

Read: 793
  • Site Comments

Write a comment

Fish living under the soil

Fish living under the soil in an arid region

0 5 17 February 2017
Degeberga chainsaws..

Degeberga chainsaws.....

13 February 2017